อุปสรรค ความล้มเหลว สอนเราให้ระมัดระวังตนเองมากขึ้น


back home
Next