เกมผจญภัยหาหัวใจทองคำ

ถ้าท่านยังต้องใช้ชีวิตกับบุคคลอื่น อยู่ในสังคม และเป็นมนุษย์ที่อยู่ในโลก ท่านก็จะต้องเผชิญกับมนุษย์ในหลาย ๆ รูปแบบ ซึ่งในเกมนี้ ขอเปรียบเทียบกับสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่าง ๆ โดยขอให้ท่านใช้เวลาเพื่อพิจารณาก่อน แล้วจึงตอบคำถามไปทีละข้อ ให้ครบทุกคำถาม (ทั้งหมด 7 คำถาม) อย่างซื่อสัตย์ ขอย้ำว่า ตอบคำถามจากความรู้สึกที่แท้จริงของท่าน (ไม่มีใครมาอ่านของท่าน) ไม่เช่นนั้นท่านจะไม่ได้รับประโยชน์ใด ๆ จากเกมนี้
ขอให้ท่านเลือกว่า อุปสรรคชนิดใดที่ท่านคิดว่ายากที่สุด หรือมีปัญหาเมื่อเผชิญกับอุปสรรคนั้นเพียง 1 อุปสรรคเท่านั้น