อุปสรรค
กระแสน้ำเชี่ยวกราก
หัวหน้าเผ่า
ฝูงลิงป่า
ต้นไม้หนาม
ต้นไม้พิษ
เสือ
หมาป่าที่หิวโหย
นกแร้งเปอร์เซีย
เจ้าของปราสาท
งู