ยุคเพชร ยุคแห่งการบรรจบพบกัน (สังกัมยุค)
ยุคเชื่อมต่อ ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง

เมื่อความบริสุทธิ์เสื่อมถอยถึงที่สุดในชีวิต ย่อมมีความจำเป็นที่จะต้องสร้างโลก แห่งสัจจะขึ้นมาอีกครั้ง ผู้เป็นหนึ่งเดียวคือ  ชีวา-พ่อสูงสุด มหาสมุทรแห่งความรู้ ผู้คงความบริสุทธิ์ ผู้อยู่เหนือกฏแห่งกรรม ผู้ไม่เคยลงมาเกิดเป็นมนุษย์ ได้มาเปิดเผย  เงื่อนงำของอนาคตด้วยหลักฐานทาง ประวัติศาสตร์ของมวลมนุษย์ จุติมาสอนราชาโยคะ และสร้างยุคทองอีกครั้งหนึ่ง บัดนี้ ภาพของมนุษยชาติที่สูงส่งทางจิต และมีความเป็นหนึ่งเดียวกัน ที่ทุกศาสนาได้ฝันถึง ได้ปรากฏให้เห็นจริง ในชีวิตของผู้ที่มีพลังในการเปลี่ยนแปลง

หลังจากที่ดวงวิญญาณที่ได้รับเลือก ให้เป็นผู้ที่เริ่มเปลี่ยนแปลงตนเองก่อนใคร ได้ทำการฝึกฝนจิตใจเพื่อเปลี่ยนแปลงตนเอง ครบทั้ง 9 แสนดวงวิญญาณ ทำให้พลังจิตมีผลต่อธรรมชาติ ด้วยเหตุที่ดวงวิญญาณได้กลับมาบริสุทธิ์อีกครั้ง แต่โลกใบนี้ยังเต็มไปด้วยสิ่งสกปรก ดังนั้นจึงเป็นเหตุให้ โลกใบนี้ต้องถูกชำระล้างให้กลับมาสะอาดอีกครั้ง เมื่อเกิดการชำระล้างขึ้น ดวงวิญญาณบนโลกจึงต้องขึ้นไปพักผ่อน ที่บนโลกของดวงวิญญาณ จนกระทั้งโลกใบนี้ถูกชำระให้สะอาดเรียบร้อยแล้ว ดวงวิญญาณที่บริสุทธิ์ จึงจะลงมาเล่นบทบาทในยุคทองอีกครั้งหนึ่ง


กลับไปที่วงจรชีวิตอมต 5000 ปีของข้าพเจ้า
back to Main