ยุคทองแดง (ดวาเบอรยุค) ยุคแห่งการเป็นสองภาค


ตัญหาราคะความโกรธความละโมบความผูกพันยึดมั่นความหลงทะนงตน


เมื่อเวลาผ่านไป ดวงวิญญาณที่เปรียบเหมือนเงินก็สูญเสียอำนาจ ไปสู่สภาพที่มัวหมองมากขึ้น เมื่อเสียอำนาจ จึงเกิดการเปลี่ยนแปลงในจิตสำนึก กลายเป็นสมัยของสองภาค (Duality) คือ บางครั้งมีจิตสำนึกที่เป็นดวงวิญญาณ แต่บ่อยครั้ง มีจิตสำนึกที่เป็นร่าง จิตสำนึกที่แตกต่างกันทำให้เกิดการแบ่งแยกภายในบุคลิกลักษณะ คุณสมบัติที่เคยสูงส่งเช่นเทพ ความบริสุทธิ์ ความสงบ และความรัก ก็เริ่มมีความขัดแย้ง ความสับสน และมีแรงกระทบจากสิ่งภายนอก และด้วยความไม่บริสุทธิ์นี้เอง ที่ดึงดวงวิญญาณจากสภาพที่สูงส่งไปสู่สภาพที่ติดอยู่กับวัตถุ หรือร่างกาย ดวงวิญญาณไม่ได้เป็นนายของวัตถุอีกต่อไปแต่วัตถุเริ่มมีอิทธิพลเหนือดวงวิญญาณ มนุษย์ที่สูงส่งเช่นเทพก็กลายเป็นมนุษย์ธรรมดาที่ไม่สามารถควบคุมตนเอง

จากการเปลี่ยนสำนึกที่เป็นดวงวิญญาณ มาสู่สำนึกที่เป็นร่างทำให้ขาดพลังที่จะรักษาความบริสุทธิ์ไว้ได้ ความไม่ดีงามก็เริ่มปรากฎขึ้น ไม่ว่าจะเป็น ตัณหาราคะ ความโกรธ ความละโมบ ความผูกพันยึดมั่น และ ความทะนงหลงตน ความรักบริสุทธิ์ที่เคยมีต่อกันก็เปลี่ยนเป็นตัณหาราคะเพราะตกเป็นทาสของร่างกาย ดวงวิญญาณมีความเห็นแก่ตัว มีความโลภมากขึ้นเกิดความต้องการเกินจำเป็น หากไม่สมปรารถนาก็แสดงอาการก้าวร้าวรุนแรง ดวงวิญญาณไม่เพียงผูกพันยึดมั่นกับร่างของตน ยังเริ่มเรียกร้องที่จะเป็นเจ้าของร่างกายของผู้อื่นด้วย บ่วงแห่งความผูกพันยึดมั่นก็รัดแน่นหนายิ่งขึ้น ทัศนคติในการมองโลกเริ่มพร่ามัว เพราะสำนึกที่เป็นร่างทำให้เกิดความทะนงหลงตน เมื่อดวงวิญญาณเกิดการเปลี่ยนแปลงจึงส่งผลกระทบให้เกิดการเปลี่ยน แปลงในโลกด้วย อาณาจักรที่เคยเป็นหนึ่งเดียว ก็แตกแยก เกิดการต่อสู้รบรากัน เนื่องจากความละโมบและความอิจฉาริษยา ศาสนาที่เคยมีเพียงศาสนาเดียว

คือศาสนาของความสงบและความบริสุทธิ์ กลายเป็นศาสนาทางร่าง ที่เกิดขึ้นมามากมาย เมื่อดวงวิญญาณเริ่มมัวหมองเช่นเดียวกับทองแดง ผู้นำสาสน์ (Messenger) ต่างๆ ก็ได้ลงมาจากอาณาเขตสูงสุด เพื่อชี้หนทางไปสู่แสงสว่าง แต่เวลาพลบค่ำก็ต้องมาถึง และยิ่งมืดมนลงทุกที

เมื่อเริ่มตกต่ำ มนุษย์ได้สร้างสัญลักษณ์ของแสง
เปล่งรัศมีของพระเจ้าหรือดวงวิญญาณสูงสุด
ที่ไม่มีตัวตน ขึ้นมากราบไหว้บูชาเป็นสิ่งแรก
ที่เรียกว่า ชีวาลิงกัม หรือ ชีวา ผู้มีรูปไข่

ผู้นำศาสนาต่าง ๆ ได้นำสาสน์จากดวงวิญญาณสูงสุด
ลงมาบอกดวงวิญญาณต่าง ๆ บนโลก ถึงวิธีการใช้ชีวิตที่ดีขึ้น

ผู้ก่อตั้งศาสนายิว

ผู้ก่อตั้งศาสนาพุทธ

ผู้ก่อตั้งศาสนาคริสต์

ผู้ก่อตั้งศาสนาอิสลาม

กลับไปที่วงจรชีวิตอมต 5000 ปีของข้าพเจ้า
back to Main