ยุคเหล็ก (กลียุค) ยุคแห่งความตาย

ขณะนี้เข้าสู่ช่วงเวลาที่มืดสนิท ยุคเหล็ก (The Iron Age) ยุคที่ ดวงวิญญาณ ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของวัตถุธาตุ และสิ่งต่างๆภายนอกอย่างเต็มที่ จึงถูกครอบงำด้วยความชั่วร้าย อันเกิดจากจิตสำนึกที่เป็นร่าง เปรียบเช่นเหล็กที่เกรอะกรังด้วยสนิม ซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อโลก จะเห็นว่าเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ตกต่ำที่สุด ความรุนแรงก้าวร้าว มีการทุจริตติดสินบน มีความเศร้าโศกเสียใจ และความทุกข์ทรมานอันใหญ่หลวง ตั้งแต่เริ่มยุคทองแดง ธรรมชาติที่เคยเอื้ออำนวยความสะดวกสบายให้กับมนุษย์ ก็เริ่มกลับมามีปฏิกริยาต่อต้าน ทำให้มนุษย์ต้องดิ้นรนต่อสู้เพื่อความอยู่รอด มีการตายอย่างไม่คาดฝัน มีโรคภัยที่ร้ายแรงเกิดขึ้นมากมาย ความรัก ความสัมพันธ์ที่บริสุทธิ์กลายเป็นความสัมพันธ์ที่นำความปวดร้าวเศร้าโศกมาให้ ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ฉันท์แม่-ลูก สามี-ภรรยา พี่ชาย-น้องสาว ล้วนกลายเป็นบ่วงพันธะผูกมัดดวงวิญญาณ ไม่ให้มีอิสรภาพเหมือนเช่นที่เคยอยู่ในสวรรค์ ดินแดนแห่งความสุข กลายเป็นนรกที่นำความทุกข์มาให้แก่ทุกดวงวิญญาณ


กลับไปที่วงจรชีวิตอมต 5000 ปีของข้าพเจ้า
back to Main