ห้องประสบการณ์การฝึกจิต
แนะนำ
ขั้นตอนการฝึกจิตเบื้องต้นเวลานี้ แม้กระทั้งหมอก็กล่าวว่า โรคภัยทั้งหมดเป็นผลมาจากอารมณ์หรือความรู้สึกที่ถูกรบกวน
และเกิดการตึงเครียดในจิตใจ ด้วยเหตุนี้เอง จึงเป็นการดีถ้าทุกคนอยู่ในความสงบ
และฝึกฝนจิตใจพร้อมกัน
Raja Yogi B.K. Jagdish Chander

ประโยชน์และความหมายของการฝึกจิต โดยการฝึกจิตวันละนิดทุก ๆ วัน ไม่นานจะกลายเป็นธรรมชาติ และนิสัยได้อย่างง่ายดาย ซึ่งเป็นผลมาจากการสร้างความเพียรพยายามที่เข้มข้น

ขั้นตอนการฝึกจิตพื้นฐาน:
 1. หาเวลาว่างสำหรับตนเองทุก ๆ เช้าและเย็น 10 หรือ 20 นาที
 2. หาสถานที่ ที่สงบเพื่อให้มีการผ่อนคลาย ใช้แสงไฟหรี ๆ และใช้เสียงเพลงเบา ๆ ช่วยสร้างบรรยากาศที่เหมาะสม
 3. นั่งตัวตรงในท่าที่สบายๆบนพื้นหรือบนเก้าอี้
 4. ไม่หลับตา และไม่เปิดตาเกินไป มองไปยังจุดใดจุดหนึ่งข้างหน้า
 5. หันความสนใจของท่านจากการเห็นและการได้ยินเพื่อเข้าไปสู่ภายในตนเองอย่างช้า ๆ
 6. เฝ้าสังเกตการณ์ความคิดของท่านเอง
 7. ไม่ควรพยายามที่จะหยุดคิด เพียงแต่เป็นผู้สังเกตการณ์ ไม่วิจารณ์หรือขจัดความคิดออกไป เพียงแต่เฝ้าดู
 8. ค่อย ๆ ทำให้ความคิดช้าลง และแล้วท่านจะเริ่มรู้สึกสงบมากขึ้น
 9. สร้างความคิดเกี่ยวกับตนเอง ให้มีเพียงความคิดเดียว เช่น ฉันคือดวงวิญญาณที่สงบ
 10. นำความคิดนั้นไปสู่ฉากของจิตใจ จินตนาการว่าตนเองเต็มไปด้วยความสงบ เงียบ และนิ่ง
 11. อยู่ในความคิดนั้นให้นานเท่าที่ทำได้ อย่าได้ต่อสู้กับความคิดอื่น หรือความทรงจำที่อาจเข้ามารบกวน เพียงแต่เฝ้าดูมันผ่านไป และกลับมาสร้างความคิดของท่านอีกครั้ง ฉันคือดวงวิญญาณที่สงบ
 12. ยอมรับและพอใจในความคิดและความรู้สึกที่เป็นบวก ซึ่งอาจเกิดขึ้นจากเพียงหนึ่งความคิด
 13. มั่นคงอยู่ในความรู้สึกเหล่านี้ซักครู่ จงระวังความคิดที่ไม่เกี่ยวข้อง
 14. สิ้นสุดการฝึกจิตของท่านโดยปิดตาของท่านซักครู่หนึ่ง และสร้างความสงบในจิตใจของท่านอย่างสมบูรณ์
แนะความคิดเพื่อการฝึกจิต

หันเหความคิดและจิตใจของท่านเข้าสู่ภายในตัวตน

ที่แท้จริง ฉัน... คือ ดวงวิญญาณ... เป็นจุดแห่งแสง

ดุจดวงดาวเล็กๆ ที่เต็มไปด้วยพลัง ฉันอยู่ตรงกลาง

หน้าผากระหว่างคิ้ว นี่คือ ตัวฉันที่แท้จริง

ร่างกายของฉัน คือเครื่องนุ่งห่ม สำหรับฉันผู้มีชีวิตใช้

แสดงบุคลิกลักษณะของฉันออกมา

เวลานี้ ฉันได้ตระหนักถึงลักษณะที่แท้จริงของตนเอง

ฉันได้เปิดล็อคประตูห้องขังออกมา ฉันรู้สึกเป็นอิสระ

เช่นเดียวกับนก ฉันสามารถโบยบิน ได้อีกครั้ง

บัดนี้ ธรรมชาติที่แท้จริงของฉันเริ่มปรากฏออกมา

เป็นธรรมชาติที่สงบ ในความสงบนั้นฉันรู้สึกว่า

ฉันได้กลายเป็นความสงบ ฉัน...คือ ความสงบ

ฉันรู้สึกว่า ในธรรมชาติที่เป็นแสงสว่าง

ฉันได้กลายเป็นแสงสว่างนั้น ฉัน... คือ แสงสว่าง....

ฉันรู้สึกถึงธรรมชาติที่แท้จริงของตนเอง ธรรมชาติของ

ความรัก ฉันกลายเป็นความรักนั้น ฉัน... คือ ความรัก...

เวลานี้ ดวงวิญญาณมีอำนาจอย่างเต็มเปี่ยม ความเบา

สบายกลายเป็นธรรมชาติของฉัน ฉันไม่ใช่ทาสอีกต่อไป

แต่เป็นนายเหนือร่างกายนี้ ฉันกระจายรัศมีที่สว่างไสวออกไป
ตัวอย่างภาพและเสียงสำหรับแนะความคิดเพื่อการฝึกจิต


นี่คือตัวอย่างเบื้องต้นของวิธีการฝึกจิต หากท่านต้องการฝึกจิตในขั้นที่สูงขึ้น
กรุณาศึกษาความรู้ทางจิตอย่างถูกต้อง ซึ่ง บราห์มา กุมารี ได้มีหลักสูตร ราชาโยคะ
ให้ทุกท่านสามารถเรียนรู้และฝึกจิตได้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ

Back