ที่มาของข้อคิดประจำวัน
ข้อคิดนี้…เป็นความรู้ทางจิตที่สอนโดย บราห์มา กุมารี มหาวิทยาลัยทางจิตของโลก และสรุปคัดเลือกมาแบ่งปัน โดยนักศึกษาของมหาวิทยาลัยทางจิตแห่งนี้ และถูกส่งไปทาง e-mail ของผู้ที่ลงทะเบียนไว้ ข้อคิดนี้เริ่มต้นส่งประมาณกลางปี 2543 หากท่านต้องการทราบรายละเอียดเกี่ยวกับบราห์มา กุมารี ให้คลิก ที่นี่


อุปสรรค์ของการส่งข้อคิดประจำวัน
การส่งข้อคิดประจำวันมีอุปสรรค์มาก โดยเฉพาะปัจจุบันที่มี spam mail มากมาย ทำให้ mail box บางที่คิดว่าข้อคิดประจำวันนี้เป็น spam mail จึงดักไว้ไม่ให้ e-mail ข้อคิดเข้าไปสู่ mail box ได้ จึงขอให้ท่านที่รับข้อคิดประจำวันช่วยบอก mail ของท่านว่า mail นี้ไม่ใช่ spam โดยให้ย้ายเข้ามาเก็บใน inbox ถ้ามันไม่แสดงรูปก็บอกให้มันแสดงรูปทุกครั้งที่เปิด และถ้าหาก mail ไหนถูกตีกลับ เราจำเป็นต้องลบ email นั้นทิ้งเพื่อไม่ให้กลายเป็น spam mail หากท่านต้องการรับจริงๆ ก็ให้มาลงทะเบียบใหม่ และถ้าท่านไม่สามารถยืนยัน email ได้ก็ไม่สามารถรับข้อคิดนี้ได้ ให้ไปหา email ใหม่ที่สามารถรับข้อคิดนี้ได้