อย่าปล่อยให้ความไม่บริสุทธิ์เข้ามา แม้กระทั่งในความคิดและความฝันของเรา


back home
Next