คนโง่...ต้องการให้คนอื่นมองเห็นเขาสำคัญ; คนฉลาด...จะนั่งยิ้มท่ามกลางคนดู


back home
Next