ผู้ที่มีความรัก ความอดทน ย่อมให้...ความรัก ความร่วมมือ...ต่อผู้อื่นได้อย่างแท้จริง


back home
Next