อย่าได้อยู่อย่างสับสนเกี่ยวกับสิ่งใด ที่ทำให้ศรัทธา(ต่อสิ่งที่ดีงาม)ของท่านขึ้นลง


back home
Next