ให้ความเคารพทุกคน แม้กระทั่งผู้ที่ประณามเรา


back home
Next