ผู้ที่มีความอดทน จะมีความสม่ำเสมอ ในความคิด คำพูด และการกระทำ...


back home
Next