อย่าได้เป็นสาเหตุของความทุกข์หรือสร้างความไม่สงบกับใครก็ตาม


back home
Next