คิด แต่ไม่ทำ คือ...ความฝัน; ทำ แต่ไม่คิด คือ...ความประมาท; คิดแล้วทำ คือ...ความจริง


back home
Next