อย่าฟังหรือพูดสิ่งที่ไม่มีประโยชน์ จะเสียทั้งเวลาและเสียนิสัย


back home
Next