ศาสนาดั้งเดิมของพวกเราทุกคนคือ ความสงบและความบริสุทธิ์


back home
Next