จงมีความอ่อนหวานในทุกความคิด คำพูด การกระทำ และมีความรักในทุกความสัมพันธ์...


back home
Next