อาหารของสติปัญญา คือ ความคิดที่บริสุทธิ์...


back home
Next