ผู้ที่กระทำแต่ความดี ย่อมไม่กลัวอุปสรรค…


back home
Next