เมื่อถูกประณามหรือสบประมาท...ให้ปกป้องตนเอง ด้วยพลังแห่งความอดทน


back home
Next