ผู้ที่ชนะใจตนเองได้ คือ...ผู้ที่สามารถเอาชนะทุกสิ่งได้


back home
Next