ฟ้าหลังฝน


ก่อนฝนตกมักจะมีฟ้ามืด ลมแรง แล้วจึงมีฝน และหลังจากฝนหยุดตกฟ้าก็สว่าง เช่นเดียวกับความเพียรพยายามต่อสู้กับบางสิ่งที่เข้ามาในชีวิต บางครั้งช่วงระยะเวลาของการต่อสู้ก็ยาวนาน บางครั้งก็ไม่นานนัก หลังจากการต่อสู้อาจได้รับบาดเจ็บ ทำให้ติดอยู่ในความคิดว่า เราเป็นฝ่ายแพ้ แต่ที่จริงเราอาจชนะก็ได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้อะไรเป็นตัวตัดสิน จะใช้สิ่งภายนอกหรือสิ่งภายใน ถ้าเป็นสิ่งภายนอกเราก็คิดว่าเราแพ้ แต่ถ้าสิ่งภายในนั้นเราก็ชนะ เพราะว่าเมื่อเราก้าวสู่สนามรบเมื่อไหร่ นั่นคือชัยชนะของเรา เป็นชัยชนะเหนือจิตใจตนเอง เป็นชัยชนะที่นำเราไปสู่ความเข้าใจในชีวิต บางสิ่งที่เกิดขึ้น ขอให้เรารักษาความคิดว่าเรามีชัยชนะนี้ได้ตลอดเวลา แม้ว่าเราจะแพ้เพียงภายนอก หลังสู้รบก็ให้รักษาความคิดนี้ไว้ เพราะว่ามันเป็นประสบการณ์ที่สอนเราให้รู้วิธีสู้รบในคราวต่อไป ถ้าเรารู้สึกแพ้ มันจะทำให้เราหยุดและไม่กล้าที่จะสู้ต่อไป ทั้ง ๆ ที่เราอาจชนะในคราวต่อไปก็ได้ ขอยกตัวอย่างที่ใกล้ ๆ ตัวเช่น ถ้าเราต้องการอดอาหารที่เราเคยกินแบบกระจุกกระจิก เพราะมันทำให้เราน้ำหนักขึ้นอย่างรวดเร็ว เช่นพวกขนมขบเคี้ยว เมื่อเราเริ่มอดคือการมีชัยชนะแล้ว ขอให้รักษาความคิดนี้ให้คงอยู่ตลอดไป ในครั้งแรกเราอาจต้องต่อสู้ด้วยกำลังอย่างมาก ต่อสู้กับท้องที่ปั่นป่วน จากที่เคยได้รับอาหารกลับไม่ได้รับอาหาร ซึ่งที่จริงเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายเรากำลังปรับตัวและเปลี่ยนแปลงนิสัยการรับประทานใหม่ ถ้าเราทำได้เพียงวันถึงสองวันร่างกายเราก็จะเริ่มปรับตัวได้ ทำให้ไม่เกิดการปั่นป่วนเมื่อไม่ได้รับอาหารนอกเวลาอีกต่อไป หากขณะที่เราอดอาหารแล้วคิดว่าเราไม่สามารถอดอาหารอีกต่อไปได้ และถอยหลังกลับไปรับประทานอีก เราก็จะไม่รู้ว่าต่อไปถ้าเราไม่รับประทานมันแล้ว ท้องเราจะสามารถปรับตัวได้เอง ดังนั้นขณะสู้รบอยู่เราต้องมีความคิดที่ดีอย่างสม่ำเสมอ อย่าคิดว่ากำลังแพ้หรือไม่มีวันชนะ การชนะใจตัวเองนั่นคือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ถ้าเราคิดว่าทำดีอยู่แล้วก็ขอให้ทำดีต่อไป แม้ว่าผลของความดีอาจจะยังไม่ปรากฏให้เราเห็น แต่มันอาจเป็นแรงบันดาลที่ทำให้ผู้อื่นที่เห็นแล้ว ทำตามเราก็เป็นได้ หรือผู้อื่นอาจจะยังไม่ได้ทำตามแต่อาจจะทำให้เขามีความรู้สึกที่ดีต่อเรา แต่ไม่แสดงออกก็ได้ ดังนั้นขอให้สู้ต่อไป ซักวันฝนคงหยุดตก และเมื่อนั้นฟ้าก็จะใส นั่นคือความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราจะได้รับ


แต่งโดย ผศ.ทรงชัย วีระทวีมาศ (webmaster)