การเปลี่ยนแปลงความโกรธ

พวกเรายังมีความโกรธที่รุนแรง เพราะว่าสถานการณ์เลวร้ายหรือไม่ได้ตามที่คาดคิด สาเหตุหลักคือ ความผูกพันยึดมั่น ตัวอย่างเช่น เมื่อมีญาติที่รักและเคารพ สุขภาพไม่ดีและไม่ได้รับการเอาใจใส่ที่ไม่ถูกต้อง ความผูกพันยึดมั่น จะทำให้เราประณามผู้อื่น เพราะคิดว่าหากญาติเขาได้รับการดูแลและเอาใจใส่เป็นอย่างดีก็จะไม่เป็นเช่นนี้ เมื่อไรก็ตามที่พบคนเหล่านั้นจิตใจของเราก็จะเกิดความคิดที่รุนแรง และเวลาพูดก็จะมีเสียงของความโกรธ ความจริงแล้วหากเราพูดด้วยความโกรธ สิ่งที่พูดจะไม่เข้าใจและถูกปล่อยไป คนที่ฟังจะรับฟังไม่ได้ หรือถ้ารับฟังได้ก็จะไม่ได้รับการตอบสนอง ทำให้ผู้พูดยิ่งโกรธมากขึ้น หลังจากที่เวลาผ่านไป สถานการณ์ก็จะไม่ดีขึ้น ดังนั้นเราจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงตนเอง ไม่ใช่โศกเศร้า โดยคิดว่าถูกรังแก ควรคิดว่าสิ่งใดที่ควรทำ เป็นการให้ความรัก ความเข้าใจ และมีความปรารถนาที่ดี แม้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงในทันที แต่มันจะทำให้สถานการณ์ดีขึ้น มีความเบาสบาย นั่นคือ ความรัก และความปรารถนาดีจะสามารถช่วยเปลี่ยนแปลงความโกรธได้ คนที่โกรธจะสูญเสียพลังงาน โดยเฉพาะพลังในการตัดสินจะหายไป สูญเสียการความคุมตนเอง เหมือนกับคนที่ขับรถ ขณะที่ขับรถเห็นคนอื่นขับรถไม่ถูกต้องก็จะโกรธ อุบัติเหตุก็จะเกิดขึ้นได้ ดังนั้นให้มีความระมัดระวังความโกรธ และจงให้อภัย

เรามีความระมัดระวังในเรื่องน้ำ อาหารที่รับประทาน เช่นเดียวกัน เราต้องระวังความคิดที่ป้อนสู่จิตใจด้วย เพราะว่าหากมีความคิดไม่ดี จะทำให้เรารู้สึกเจ็บป่วย ดังนั้นเราต้องระวังโดยการเริ่มที่ตัวเราก่อน ทำให้ตนเต็มไปด้วยความรักและปรารถนาดี สำรวจตนเองเสมอ

ความโกรธนั้นเป็นศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่ทำลายความร่วมมือ จงเอาชนะมัน บ่อยครั้งคนคิดว่าความโกรธมาจากสิ่งภายนอก แต่ความจริงแล้วเป็นเพราะสิ่งที่ฝังลึกอยู่ในตัวเรา เนื่องจากเรามีความหลงทะนงตน คิดว่าตนเองฉลาด มีการกระทำที่ถูกต้อง ดังนั้นหากเพื่อนทำผิดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น การมาสาย ก็จะหงุดหงิดโดยอัตโนมัติ ซึ่งก็หมายถึงการมีความทะนงตน บราห์มาเป็นผู้ที่ตรงต่อเวลาเสมอ ท่านจะพร้อมก่อนเวลา แต่ไม่เคยพูดสิ่งที่ดีของตนเอง ท่านเฝ้าแต่ทำสิ่งที่ดีตลอดเวลา และไม่โกรธผู้ที่มาสาย ท่านไม่บังคับผู้ใดให้เหมือนท่าน และไม่บังคับให้ทำตามกฎเกณฑ์

การแบ่งปันเป็นอีกวิธีหนึ่งในการลดความโกรธ การที่เรามีความสุภาพในการติดต่อกับผู้อื่น ผู้อื่นก็จะมีความสุภาพต่อเราเช่นเดียวกัน จงตระหนักเสมอว่าทุกคนมีคุณสมบัติพิเศษ ยอมรับซึ่งกันและกัน เฝ้าเป็นผู้สังเกตการณ์ที่ละวาง ไม่คิดในสิ่งที่ไม่ดีต่อปฏิกิริยาของผู้อื่นที่เห็น ให้รับฟังและรู้ค่า ถ้าใครทำผิด อย่างน้อยเขาก็มีเหตุผล ถ้าเราเข้าใจเขา เราก็จะไม่ตำหนิหรือโกรธเขา

บาบาไม่เคยมีความเครียด ไม่เคยบังคับใครให้ทำเหมือนท่าน ท่านชี้นำเราให้เป็นเช่นประภาคาร ที่ไม่บังคับใครให้แล่นไปตามลำแสงที่ส่อง มีคำ 3 คำที่เป็นกุญแจทำให้ไม่โกรธคือ การอยู่อย่างละวาง เป็นผู้ที่เฝ้าแต่สังเกตการณ์ และเปล่งประกายความพอใจบนใบหน้า หากว่าจิตใจมีคำถาม จะทำให้เกิดความโกรธได้ จงอย่าแสดงความโกรธ ด้วยการพิสูจน์ตัวเองโดยความก้าวร้าวรุนแรง จงมีความคิดมุ่งมั่น เฝ้ารักษาคุณธรรม

คนที่ไม่ซื่อสัตย์ จะพูดซ้ำๆ ผู้ที่ซื่อสัตย์จะพูดเพียงสั้นๆ และพูดความจริง ไม่จำเป็นต้องใช้ความก้าวร้าวรุนแรง การรู้คิดและรู้ค่าผู้อื่น ปราศจากความทะนงตน จะเป็นหนทางที่ช่วยเปลี่ยนแปลงความโกรธได้ เป็นการสร้างบรรยากาศของการอยู่ด้วยกัน ช่วยเหลือกันและกันโดยอัตโนมัติ จงทำให้ตนเองเป็นประภาคารแห่งคุณธรรม แล้วเราจะเปลี่ยนแปลงตนเองและผู้อื่นได้โดยอัตโนมัติ


จาก…ส่วนหนึ่งของข่าวสารมูลนิธิบราห์มา กุมารี มหาวิทยาลัยทางจิตของโลก
รวมรวมโดย ผศ.เสาวนีย์ ก่อวุฒิกุลรังษี