เพื่อน


ความเป็นเพื่อน บางทีมีค่ามากที่สุดของทุกความสัมพันธ์ เพราะว่าเพื่อนเป็นทางเลือกของเราเอง พ่อ-แม่นั้นเราไม่ได้เป็นผู้เลือก แต่ถูกกำหนดให้แก่เรา นั้นเป็นการถ่ายทอดคุณค่าของตัวมันเอง อย่างไรก็ตาม เพื่อนคือใครคนหนึ่งที่พูดเข้าไปในหัวใจของเรา ใครคนหนึ่งที่เรารู้สึกใกล้ชิดเช่นแม่เหล็ก เมื่อมีการตอบสนองกันระหว่างคน 2 คน ผู้ที่กลายเป็นเพื่อน และแล้ว สามารถมีความสัมพันธ์กันตลอดชีวิต หรือแม้แต่จะมากกว่าตลอดชีวิตเสียอีก

มิตรภาพ คือ การมาพร้อมกับความเสมอภาค แม้ว่าจะมีความแตกต่างกันในคุณสมบัติ บทบาท หรือตำแหน่ง มีการมองกันด้วยความทัดเทียมกัน ซึ่งไม่ปล่อยให้ความรู้สึกใดๆให้อยู่เหนือกว่าหรือด้อยกว่า การมองกันด้วยความเสมอภาคนี้ ยอมรับซึ่งกันและกันได้อย่างสมบูรณ์ สิ่งนี้สร้างความใกล้ชิด มีความใกล้ชิดในความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยความเคารพ ซึ่งไม่ได้ก้าวก่ายความเป็นส่วนตัวของกันและกัน และไม่ได้เก็บความเกลียดชังไว้ข้างในสำหรับการที่ได้เห็นความอ่อนแอใดๆ ดังนั้น การมองจึงไม่มีขีดจำกัด ความดีที่แท้จริงของผู้อื่นก็จะยึดมั่นเสมอเช่นเดียวกับการวัดความเป็นจริงของเขา ความอ่อนแอที่มองเห็นเหมือนเป็นบางสิ่งที่แปลกปลอม ซึ่งในเวลาที่เหมาะสมมันจะจากไป

เพื่อนที่แท้จริงไม่มีวันแยกห่างจากกัน มีความรักซึ่งไม่เพียงแต่การให้ความช่วยเหลือในข้อบกพร่องใดๆเท่านั้น แต่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้วยคำพูดที่กระตุ้นให้กำลังใจ รอยยิ้มที่อดกลั้น การกระทำที่เต็มไปด้วยความเมตตา กับเพื่อน คุณไม่ต้องพิสูจน์ตนเองเพื่อเป็นที่รักและเป็นที่ยอมรับว่าคุณเป็นใคร อะไรที่คุณเป็นก็เพียงพอแล้ว ไม่มีความต้องการที่จะได้รับอะไรเป็นพิเศษ ทุกสิ่งที่เพื่อนขอคือการขอให้เป็นตัวของตัวเอง

เพื่อนคือเพื่อนในทุกเวลา เมื่อเป็นเวลาที่ต้องการการค้ำจุนเกื้อหนุน หรือ ช่วงเวลาแห่งการแบ่งปันความสุข ไม่ว่าเป็นเวลาที่ดีหรือไม่ดี เพื่อนก็พร้อมที่จะเสนอตัว พร้อมที่จะแบ่งปัน รับใช้ รับฟัง หรือเพียงแค่อยู่ที่นั่น

เพื่อนมีความใกล้ชิดที่ลึกซึ้งต่อกันเสมอ แม้กระทั่งร่างกายของเขาจะอยู่ไกลกัน มิตรภาพก็สามารถเอาชนะระยะทาง, เวลา และแม้กระทั่งการแยกห่างกันแบบใดก็ตาม ความรู้สึกของเขาที่มีต่อกันคือพื้นฐานการสื่อสารของเขา การสื่อสารนี้คือบางสิ่งที่มากกว่าคำพูด มันเป็นความสามารถที่จะรับฟังความรู้สึกของผู้อื่น โดยการปรับตัวเองให้กับสิ่งที่ผู้อื่นเป็น ซึ่งการสื่อสารที่แท้จริงทำให้มีการปฏิสัมพันธ์ที่บริสุทธิ์ที่สุด เพราะมีกระจกที่ใสกระจ่าง ที่ไม่มีสิ่งใดสามารถซ่อนเร้นอยู่ได้ ไม่มีสิ่งใดสามารถทำให้สับสน หรือเข้าใจผิด

เพื่อน หมายถึงการสามารถใช้ได้ เพื่อนนั้นสามารถใช้ได้ในทุกเวลา และจะไม่พูดว่า "ฉันไม่มีเวลา" "รอก่อน" "เอาไว้ภายหลัง" หรือ "อย่ากวนฉันตอนนี้" เมื่อใดที่ต้องการ เพื่อนก็จะรีบเร่งไปที่นั่นทันที

ทุกๆคำพูดที่เป็นความลับที่ถ่ายทอดให้กับเพื่อน คือ หน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ และเก็บไว้ไม่ให้ผู้อื่นได้เห็นหรือได้ยิน ไม่มีสิ่งที่จะชักจูงเขาหรือเธอที่จะทรยศต่อความไว้วางใจของเพื่อน ความไว้วางใจเป็นการเกี่ยวดองระหว่างสองหัวใจ ซึ่งมีการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ว่าสัมพันธภาพนี้ไม่สามารถตัดขาดหรือทรยศ ความไว้วางใจขจัดความกลัวทั้งหมดของการถูกด่าว่าหรือถูกทอดทิ้งออกไป

ดวงวิญญาณสูงสุดคือเพื่อนที่มีค่าควรแก่การไว้วางใจมากที่สุด แต่โชคร้ายที่ประสบการณ์ของความเป็นเพื่อนกับดวงวิญญาณสูงสุดนั้นได้สูญหายไป เรามักจะแสดงเพียงภาพดวงวิญญาณสูงสุดในฐานะที่เป็นพ่อและผู้พิพากษาเท่านั้น นี้ไม่ใช่ความสมดุล และไม่เป็นภาพที่แท้จริงเลย สำหรับดวงวิญญาณสูงสุดท่านก็เป็นแม่ เป็นผู้เป็นที่รัก, ครู และผู้นำทางด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ท่านคือเพื่อนส่วนตัวของเรา และมิตรภาพนี้แผ่ซ่านไปทั่วในทุกความสัมพันธ์อื่นของเราที่มีกับท่าน

กับดวงวิญญาณสูงสุด ในฐานะเพื่อน เราสามารถที่จะเปิดเผย และรู้ว่าในการเปิดเผยนั้นมีความสูงส่งและการเข้าใจในทุกสิ่งที่อยู่ภายในหัวใจของเรา แม้ว่าเรามีความสัมพันธ์อื่นมากมายกับท่าน ท่านก็เป็นเพื่อนของเราเสมอ สิ่งนี้นำมาซึ่งความเบาสบายและง่ายดายกับทุกความสัมพันธ์ของเรากับดวงวิญญาณสูงสุด

เป็นการกล่าวว่าเพื่อนของดวงวิญญาณสูงสุดคือเพื่อนของทุกคน ความเป็นเพื่อนกับดวงวิญญาณสูงสุดผู้สอนเราและดลใจให้เราเป็นเพื่อนที่แท้จริงกับผู้อื่น

ความเป็นเพื่อนที่แท้จริงนั้นมีความเคารพและความร่วมมือ การสร้างความเป็นหนึ่งเดียวกันนี้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการอยู่ร่วมกันอย่างสงบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพรที่เป็นนิรันดรของดวงวิญญาณสูงสุด เพื่อนที่แท้จริง


แปลมาจากส่วนหนึ่งของหนังสือ THE ALPHA POINT
แต่งโดย Anthony Strano
แปลโดย รศ.ทรงชัย วีระทวีมาศ (webmaster)
พิมพ์ครั้งที่ 2 เดือน October 1998
สงวนลิขสิทธิ์โดย Brahma Kumaris Raja Yoga Centres(Australia)
พิมพ์โดย Eternity Ink