เรื่องราวของความรักกับเวลา
The story of Love & Time


ความรักทำให้เวลามีค่า และเวลาพิสูจน์ความรัก หากว่าเรารักใครสักคน เวลาที่เราอยู่กับใครคนนั้น เรามีความสุขราวกับว่าโลกนี้เป็นสีชมพู และเมื่อวันเวลาผ่านไปจากคืนเป็นวัน วันเป็นเดือน เดือนเป็นปี และหลายๆ ปี ความรักทำให้เรามองเห็นอะไร หากเป็นความรักที่แท้จริง เวลาจะพิสูจน์ความรักให้เห็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี

เราเห็นตัวอย่างความรักมากมายในชีวิต และเคยนึกสงสัยไหมว่าความรักเกิดขึ้นได้อย่างไร ความลับที่ไม่ลับก็คือ คุณสมบัติของเราอย่างหนึ่งก็คือความรัก เหมือนกับน้ำที่มีคุณสมบัติอย่างหนึ่งเป็นของเหลว ดังนั้น จึงไม่มีคำถามว่าความรักเกิดขึ้นได้อย่างไร เช่นเดียวกันที่เราไม่มีคำถามว่าทำไมน้ำถึงเป็นของเหลว

มีหลายอย่างที่ทำให้ความรักเปลี่ยนแปลง น้ำเมื่อได้รับความร้อน เป็นระยะเวลาหนึ่ง ก็จะกลายเป็นไอ เช่นเดียวกับความรักเมื่อมีการคาดหวัง มากขึ้นๆ ไม่ว่าจะช้าหรือนาน ความรักก็จะกลายเป็นความทุกข์

น้ำดื่มที่บรรจุขวดปิดสนิท ถ้าหากเราไม่นำมาดื่ม เก็บไว้นานๆ เกินระยะเวลาที่กำหนด น้ำดื่มก็จะเสีย เช่นเดียวกับความรัก หากเราเก็บไว้ไม่นำออกมาใช้ และเมื่อถึงเวลาสุดท้าย ก็ไม่มีคุณค่าหรือประโยชน์อะไร เพราะเราไม่มีโอกาสที่จะแสดงออก ไม่มีโอกาสที่จะได้ทำอะไรก็ตามอย่างที่ตั้งใจ และนั่นก็คือความเสียใจ น้ำดื่มที่เสียไปยังนำไปรดต้นไม้ได้ แต่ใจที่เสียไปจะนำไปรดอะไรได้

น้ำเป็นปัจจัยหนึ่ง ที่ทำให้ต้นไม้เจริญเติบโต แต่ต้องให้ในปริมาณที่พอเหมาะ และในเวลาที่ถูกต้อง มิเช่นนั้น ต้นไม้ก็จะเน่าและก็ตาย การให้ความรัก ก็เช่นเดียวกัน ต้องอยู่บนพื้นฐานของความความถูกต้องดีงาม และในเวลาที่เหมาะสม มิเช่นนั้น ความรักก็อาจจะกลายเป็นความทุกข์ ทำให้เกิดความเสียใจ หรือสิ่งเลวร้ายตามมา

"เราไม่จำเป็นต้องร้องเรียกหาความรักจากใคร
เพียงเราทำตัวให้น่ารัก เราก็จะถูกรักโดยอัตโนมัติ"