ความมหัศจรรย์ของความรัก


ความรัก ทำให้เกิดสิ่งที่มหัศจรรย์มากมายในโลก ทั้งที่เรามองไม่เห็นว่าความรักหน้าตาเป็นอย่างไร ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าความรัก เกิดขึ้นมาได้อย่างไร และไม่จำเป็นต้องมีคำอธิบายว่านี่คือความรัก เพราะเราสามารถสัมผัสและรู้สึกได้จากดวงตา ใบหน้า ความคิด คำพูด และการกระทำ

ความรัก
เป็นสิ่งสร้างของมนุษย์ที่มีค่ามากที่สุด
ความรัก
เป็นทรัพย์สมบัติที่มีค่า ที่มนุษย์ทุกคนมี
ความรัก
เป็นของขวัญที่ให้ได้ไม่จำกัดเพศ วัย อายุ เชื้อชาติ ศาสนา
ความรัก
เป็นสิ่งที่ทุกภาษา ทุกสังคมต้องการ
ความรัก
เป็นตัวเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลง การพัฒนา และความสำเร็จ
ความรัก
ทำให้เกิดพลังในการสร้างสรรค์ สิ่งดีงาม
ความรัก
ทำให้ทุกสิ่งง่ายดาย
ความรัก
ทำให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียว
ความรัก
เปรียบเหมือนน้ำที่หล่อเลี้ยงชีวิตและความสัมพันธ์
ความรัก
ทำให้เกิดความสงบสุขและอื่นๆ อีกมากมาย

น้ำเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดของร่างกาย แต่ถ้าปราศจากสารอาหาร ร่างกายก็ไม่สามารถที่จะคงอยู่ต่อไปได้ เช่นเดียวกับความรักที่ปราศจากปัญญา นั่นเป็นความรักที่มืดบอด ดังคำกล่าวว่า "ที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์" เพราะเป็นความรักที่แอบแฝงหรือซ้อนเร้นความต้องการของตนเอง มิใช่ความรักที่แท้จริง ในที่สุดแล้วความรักที่ปลอมๆ ก็กลายเป็นความโกรธ ความเกลียดชัง และการทำลายกันและกัน ดังนั้น


ความรัก ที่แท้จริง
เกิดจากความสมดุลระหว่างการใช้
"หัวกับหัวใจ"


มีการกล่าวไว้ว่าผู้ที่มีความรักที่แท้จริงจากหัวใจ ไม่สามารถที่จะทนเห็นความบกพร่อง หรือความอ่อนแอของคนที่ตนรักได้ เขาปรารถนาที่จะแก้ไขโดยใช้พลังของความรักและคำพูด เปลี่ยนแปลงคนรัก และด้วยความรักและความปรารถนาที่บริสุทธิ์ คนที่เขารักก็ไม่สามารถปฏิเสธที่จะแก้ไขและเปลี่ยนแปลงตนเอง แม้ว่าบางสิ่งจะยากและเป็นไปไม่ได้ แต่ทุกอย่างก็กลายเป็นสิ่งที่ง่ายดายเพราะความรัก และนี่คือ "ความมหัศจรรย์ของความรัก"