อุปมาดังดินสอ


ก่อนที่จะบรรจุดินสอลงในกล่อง คนทำดินสอได้หยิบดินสอแยกออกมาและกล่าวว่า "มีห้าสิ่งที่เจ้าจะต้องเรียนรู้


ก่อนที่ฉันจะส่งเจ้าไปท่องโลก ขอให้จำไว้ให้มั่น อย่าได้ลืมเลือน แล้วเจ้าจะเป็นดินสอที่เยี่ยมที่สุดที่จะพึงเป็น


ทีนี้ให้เรามาแทนที่ดินสอ ขอให้ใส่ใจจำคำสั่งทั้งห้าข้อ อย่าได้ลืมเลือน แล้วเราจะเป็นบุคคลที่ดีที่สุดที่จะพึงเป็นแปลมาจากส่วนหนึ่งของหนังสือ Purity
แปลโดย ม.ร.ว.ประกายฉัตร สุขสวัสดิ์