บ ท ค ว า ม ส อ น จิ ต  สวัสดีครับ ท่านผู้อ่านทุกท่าน ขณะนี้บทความก็ได้มีมากพอสมควรแล้ว หวังว่าบทความคงจะให้สาระกับผู้อ่านได้ไม่มากก็น้อย ขอให้ลองอ่านบทความที่ท่านชอบครับ
ขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้ามาเยี่ยมชม หวังว่าคงจะเข้ามาเยี่ยมชมอีกครับ
สาระส่วนใหญ่ได้มาจาก บราห์มา กุมารี มหาวิทยาลัยทางจิตของโลก


Om Shanti
(ฉันคือดวงวิญญาณที่สงบ)