สำนึกเป็นดวงวิญญาณ

ตรวจสอบว่าท่านมีจิตสำนึกเป็นดวงวิญญาณหรือไม่ตามข้อมูลดังต่อไปนี้

 1. ท่านรู้สึกสบายภายในไม่ว่าอะไรเกิดขึ้น
 2. หัวใจของท่านเปิดและมีความรู้สึกรัก
 3. ท่านรักตนเอง
 4. พระเจ้ากลายเป็นเพื่อนที่ดีของท่าน
 5. ท่านมีความมั่นใจในตนเองและเคารพตนเองอย่างสูงค่า
 6. ชีวิตของท่านเต็มไปด้วยความหมาย
 7. ท่านเข้าใจแผนการในทุกเรื่องที่เกิดขึ้น
 8. ท่านมีการดึงดูด(ทางจิต)ที่สวยงาม
 9. ตาที่ 3 ของท่านแสดงถึงตัวท่านที่แท้จริง
 10. ท่านพบสิ่งที่ท่านมองหา
 11. ท่านเป็นผู้ที่เห็นการณ์ไกล
 12. ท่านเข้าใจความเป็นมาของท่าน
 13. ท่านมองเห็นอดีต ปัจจุบัน และอนาคตอย่างชัดเจน
 14. ร่างกายของท่านเป็นเครื่องมือในการแสดงออกของท่าน
 15. ทำงานด้วยความสนุกและรู้สึกให้ประโยชน์
 16. ความสงบคือศาสนาของท่าน
 17. จิตวิญญาณคือธรรมชาติที่สองของท่าน
 18. ท่านมีความสอดคล้องกับจังหวะธรรมชาติ
 19. ความสุขและความรักอยู่ภายในจิตใจของท่าน
 20. ท่านดลใจด้วยปัญญาสุขุม
 21. ท่านเข้าใจถึงการทำงานของโลกนี้
 22. ท่านไม่เกรงกลัวความตายหรือแม้แต่อดีต
 23. อนาคตของท่านนั้นกระจ่างเมื่อมองผ่านเลนส์
 24. ท่านเคารพในร่างท่านและดูแลอย่างดี
 25. ภายในของท่านเหมือนกับภายนอกของท่าน (ความคิด คำพูด การกระทำ)
 26. สมองและหัวใจของท่านเคลื่อนไปพร้อมกัน
 27. ความฝันอันสูงสุดของท่านกลายเป็นจริง
 28. สัตว์กลายมาเป็นเพื่อนของท่านและท่านไม่กินมัน
 29. ไม่มีมนุษย์คนใดเป็นศัตรูกับท่าน
 30. ท่านคงไว้ซึ่งพลังงานทางจิตและทางร่างของท่าน
 31. ท่านคือนักรบที่ปราศจากความรุนแรง
 32. ท่านพัฒนาสติปัญญาที่แน่วแน่และกระจ่าง
 33. ท่านเปลี่ยนแปลงธรรมชาติของท่านอย่างง่ายดาย
 34. ความอดกลั้นและความพอใจติดตามท่านเสมอ


แปลมาจากเอกสารแผ่นพับของ บราห์มา กุมารี มหาวิทยาลัยทางจิตของโลก
แปลโดย ผศ.ทรงชัย วีระทวีมาศ (webmaster)
Om Shanti