บอกบทดวงวิญญาณ

ฉัน... คือจิตสำนึก ฉันเดินทางมาจากดินแดนแสนไกล ขณะนี้ฉันกำลังเดินทางต่อไป
ฉัน... สงบ เต็มไปด้วยความปิติ บริสุทธิ์
ฉัน... ดุจดวงดาวเล็ก ๆ เป็นจุดแห่งแสง ที่เต็มไปด้วยพลัง พลังชีวิต พลังที่ละเอียดอ่อน
ฉัน... นั่งอยู่กลางหน้าผาก
ฉัน... มองออกไปข้างหน้า ผ่านดวงตาที่ 3 ของสติปัญญา
ฉัน... กำลังขับพาหนะของร่างกาย
ฉัน... เต็มไปด้วยความเยือกเย็นภายใน
ฉัน... ควบคุมบังคับร่างกายให้ทำงานอย่างถูกต้อง ด้วยความตั้งใจ ด้วยความสุข
ฉัน... เต็มไปด้วยความรัก ฉันกระจายความรักออกไปในบรรยากาศ ฉันรู้สึกอ่อนโยน รู้สึกอบอุ่นเต็มไปด้วยความสุขภายใน
ฉัน... มีความคิด ฉันกระจายความคิดที่ดีออกไปในบรรยากาศ
ฉัน... มีสติปัญญา ฉันสามารถแยกแยะสิ่งที่ให้ความสุขและสิ่งที่ให้ความทุกข์
ฉัน... มีการจดจำ ฉันจดจำการกระทำที่ให้แต่คุณประโยชน์
ฉัน... มีประสบการณ์ของความสุขภายใน
ฉัน... มีประสบการณ์ของความสงบ
ฉัน... คือดวงวิญญาณที่สงบ
ฉัน... โอมชานติ

Om Shanti
แต่งโดย ผศ.ทรงชัย วีระทวีมาศ (webmaster)