ความเป็นหนึ่งเดียวกัน


โอกาสได้พูดคุยกับผู้ที่ได้รับมอบหมายให้จัดสถานที่วันปีใหม่ ซึ่งมาสะดุดตรงคำว่า "POWER OF UNITY" หรือ "พลังของความเป็นหนึ่งเดียว"

ก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนว่าทำไมถึงได้สะดุดคำนี้ เพราะว่าความเป็นหนึ่งเดียวเป็นหนึ่งในคุณค่า12 ประการที่ถูกเลือกขึ้นมาใช้ในโครงการ "ให้คุณค่าชีวิตแก่กันเพื่อสร้างสรรค์โลก" (Sharing Our Values for a Better World) ในการฉลองครบรอบ 50 ปี ขององค์การสหประชาชาติ ปี 1995 สำหรับประเทศไทยได้ใช้วิธีการนำเสนอคุณค่า 12 ประการในรูปแบบของเสื้อผ้า (Fashion Show) ซึ่งข้าพเจ้าได้มีโอกาสชมการแสดงดังกล่าว ขอบอกว่าน่าประทับมากไม่ว่าจะเป็นการออกแบบเสื้อผ้าที่สื่อความหมายของคุณค่าได้อย่างลงตัวและสวยงาม การแสดงออกของนางแบบและนายแบบ รวมทั้งการให้ความหมายของคุณค่าที่เข้าใจง่าย และก็จำได้ว่าตัวเองมีหนังสือคุณค่าเพื่อชีวิตอยู่ก็จึงถือโอกาสใช้หนังสือเล่มนี้ให้ความหมายของความเป็นหนึ่งเดียว ลองอ่านและพิจารณาดูซิว่าจริงไหม?

ความเป็นหนึ่งเดียวคืออะไร?
ความเป็นหนึ่งเดียวคือ ความกลมกลืนภายในตนเองและความสอดคล้องของแต่ละบุคคลภายในกลุ่ม ความเป็นหนึ่งเดียวคงอยู่ได้ด้วยการรวมพลังงานและพลังความคิด ด้วยการยอมรับและเห็นคุณค่าในความหลากหลายของสมาชิก ซึ่งมีผลงานอันเป็นเอกลักษณ์ของตนเป็นการคงอยู่ด้วยศรัทธาที่มีต่อกันและต่องานที่ทำ

ความเป็นหนึ่งเดียวกัน เกิดจากการมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน ความหวังที่ยึดมั่นอยู่ในใจ เป้าหมายที่ไม่เห็นแก่ตัว ความเป็นหนึ่งเดียวให้การหล่อเลี้ยง พละกำลัง และความกล้าหาญที่จะทำให้สิ่งที่เป็นไปไม่ได้กลายเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ เมื่อความเป็นหนึ่งเดียวที่มาพร้อมกับความมุ่งมั่นและการอุทิศตน ย่อมทำให้งานที่หนักที่สุดกลายเป็นสิ่งที่ง่ายดาย

ในหนังสือเล่มนี้ได้เปรียบเทียบความเป็นหนึ่งเดียวของกลุ่มหรือองค์กรกับวงดนตรี เครื่องดนตรีแต่ละชนิดมีความสำคัญเช่นเดียวกันกับสมาชิกภายในกลุ่มหรือองค์กร ด้วยการยอมรับและเห็นคุณค่าของสมาชิกภายในกลุ่มว่ามีความแตกต่างและความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นทัศนคติ ความคิด ความสามารถ เช่นเดียวกับการเห็นคุณสมบัติของเครื่องดนตรีแต่ละชนิด หลายคนคงเคยสังเกตก่อนที่จะมีการแสดงดนตรีจะต้องนำเครื่องดนตรีแต่ละชนิดมาตั้งเสียง เพื่อที่ให้เสียงที่ออกมามีความสูงต่ำสอดคล้องกลมกลืนกัน ถึงจะเกิดความไพเราะ ดังนั้น การปรับตัวจึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อก่อให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียว

เราก็ได้ทราบกันแล้วว่าความเป็นหนึ่งเดียวจะเกิดขึ้นได้อย่างไร แล้วอะไรคือสาเหตุที่ทำให้ความเป็นหนึ่งเดียวไม่สามารถคงอยู่ได้

สาเหตุของความแตกแยก
เพียงหนึ่งเสียงของความไม่เคารพในบทบาทและหน้าที่ การสอดแทรกการกระทำของผู้อื่น การวิพากษ์วิจารณ์ที่ไม่สร้างสรรค์และยืดยาวเกินควร การคอยจับตามองความผิดหรือการควบคุมผู้อื่น เปรียบเหมือนเสียงดนตรีที่ดังแสบแก้วหู กระทบต่อสายใยและความสัมพันธ์อย่างรุนแรง ความหลงทะนงก่อให้เกิดเสียงที่ไม่สอดประสานกัน ความหิวโหยการยอมรับจากผู้อื่น ไปจนถึงความอิจฉา ทำให้เกิดความไม่สอดคล้อง ซึ่งบางครั้งแม้ในเรื่องเล็กน้อย ก็เกิดอารมณ์เสีย โกรธเคือง ก้าวร้าวรุนแรงต่อกัน จากนั้นก็แยกตนออกเป็นกลุ่มเล็กๆ สร้างความแตกร้าวและความขัดแย้งในที่สุด

ก็อยากจะให้ความคิดที่ดีของผู้จัดสถานที่บรรลุตามความหมายของคำว่า UNITY