ผูกสายใย
ผูกชีวิตที่สูงส่ง
ผูกสายตาให้กว้างไกล
น้องสาวผูกพี่ชาย
ปกป้องภัยลาวัล
สร้างสายใยบริสุทธิ์
ด้วยความคิดไม่วกวน
หยุดสายตาของกิเลส
แต้มทีลัคเปลี่ยนจิตใจ
บริสุทธิ์คือยิ่งใหญ่
สร้างสุขทิ้งวันวาน
สัญญาเริ่มสิ่งใหม่
ไม่หันมาไหลหลง
ด้วยสายใยกับบาบา
มีบาบาเดินด้วยกัน
ผูกจิตใจไม่อ่อนไหว
ผูกสายใยพี่น้องกัน
ให้เป็นนายสร้างสัมพันธ์
รู้เท่าทันกิเลสตน
คือการหยุดความปะปน
นำสู่ผลให้สุขใจ
หยุดแบ่งเพศได้ทันใด
ไม่ว่าใครเห็นวิญญาณ
ให้ภายในไม่รุกราน
เช่นนิทานที่จบลง
มุ่งมั่นไปอย่างมั่นคง
หรือประสงค์จะผูกพัน
หยุดค้นหาหยุดเพ้อฝัน
แสนสุขสันต์ทุกวันคืนดุจเทวา
หยุดสับสน
แม้ข้ามวารี
สงบใจ
เข้าใจทุกอย่าง
ทุกสิ่งดี
ให้มองด้วยใจ
ดุจเทวา
กริยาดุจหงส์
สง่างาม
ทุกสิ่งสดใส
หยุดวนกับที่
ยังมีหนทาง
มองให้ละวาง
แล้วย่างก้าวไป
มีสีภายใน
เดินได้เที่ยงตรง
สายตาสูงส่ง
มั่นคงภายใน
เมื่อยามก้าวไป
พิษภัยไม่มี


สันติ
* โอ สันติ
โอ สันติภาพ

สันติ อยู่ที่ใด
ทุกคน ทุกชีวา

ขอให้เราทุกคน
ให้เราคิดสิ่งดี ๆ

ตะวันจะลับขอบฟ้า
เห็นสิ่งดีงามทุกวัน

โอม ชานติ
โอม ชานติ เอย
โอ สันติ
.

ใคร ๆ เฝ้าค้นหา
ทุกภาษา ทุกสังคม *

เปี่ยมล้นด้วยสันติ
โลกสันติด้วยใจเรา *

จุดแสงปัญญาพร้อมกัน
สื่อสร้าง สันติภาพเอย

โอม ชานติ
.สอดคล้องปรองดอง
ความคิดไม่ขัดแย้ง
ตรึกตรองอย่างใส่ใจ
เมล็ดของความคิด
เที่ยงตรงไม่ลดเลี้ยว
นิสัยที่ไม่ดี
ขจัดให้หมดลง
ฝึกจิตอย่างสอดคล้อง
มอบรักให้แก่กัน
ไม่รุนแรงไม่อ่อนไหว
ทั้งนอกในเป็นหนึ่งเดียว
สร้างชีวิตให้กลมเกลียว
ไม่เหมือนเคียวที่แหลมคม
ให้ชีวีไม่มั่นคง
ไม่ประสงค์จะผูกพัน
และปรองดองหนึ่งเดียวกัน
ให้สัมพันธ์ด้วยจิตใจรู้คิด
ก่อนนั้นฉันยังเด็ก
เติบใหญ่พบบาบา
รู้จักแบ่งเวลา
ศรีมัทเดินให้ดี
ให้ฉันเป็นผู้ใหญ่
ให้สุขแก่ทุกคน
ดูแลตนเองได้
ทุกสิ่งเอื้ออำนวย
รู้สึกว่าไร้เดียงสา
ความประสาก็เริ่มมี
ให้นำมาซึ่งวิถี
สร้างวิถีรับใช้ตน
เฝ้าใส่ใจกิเลสคน
ไม่หวังผลจากผู้ใด
แล้วรับใช้ผู้อื่นด้วย
จากการช่วยของบาบาจิตและเพลง
ชีวิตคนนั้นต้องเปลี่ยน
จิตใจคนต้องพากเพียร
จิตของเรายังบรรเลง
เรียนรู้โลกของเราเอง
ทำอะไรด้วยจิตใจ
ก่อชีวิตให้ก้าวไกล
ทำสิ่งใดก็เพลิดเพลิน
สิ่งที่จิตต้องเผชิญ
จำจดใจด้วยตนเอง
ใส่จังหวะให้เป็นเพลง
กาลเวลายังหมุนเวียน
เขียนชีวิตให้ตนเอง
สร้างชีวิตด้วยบทเพลง
เพลงบทนี้ยังชื่นใจ
ความสุขนั้นก็จะได้
ใจของเรายังก้าวเดิน
คิดสิ่งใดก็จำเริญ
เดินเข้าไปด้วยตนเอง
แจงต่อไปเพื่อบรรเลง
แล้วบรรเลงให้เธอฟัง


ลอยนาวาประทีป
บนสายธาร
เสียงลมพัด
นาวาน้อย
นาวาเปรียบ
แสงประทีป
แสงปัญญา
อุปสรรค
แสงเทียนส่อง
จุดประกาย
ล่องลอยไป
กระแสชล
คอยตอกย้ำ
บนธารไหล
ชีวิตคน
ให้หนทาง
มีค่าล้ำ
เดินเข้ามา
ทั่วทุกหน
แสงชีวิต
ด้วยถ้อยคำ
ช่างสับสน
เตือนความจำ
มักอ่อนไหว
ต้องสับสน
ความสว่าง
คอยส่องนำ
ก่อปัญญา
ให้ทุกคน
ด้วยความคิด
ลอยลำนำ
คลื่นกระหน่ำ
อย่างลืมตน
เมื่อคลื่นยล
หาสิ่งนำ
ชี้ทางธรรม
ทางมืดมน
ให้อับจน
ได้แสงนำ
ที่เลิศล้ำ
ประทีปเอย


ลอยนาวาประทีป2
แสงไฟบนสายน้ำ
ลับ ๆ เห็นริบรี่
แสงนั้นเริ่มเจิดจ้า
ประดุจดังแสงทอง
เป็นแสงนำชีวิต
ก้าวเดินอย่างมั่นใจ
ลอยล่องตามวารี
สุขฤดีเมื่อได้มอง
เมื่อเข้าใกล้ฝั่งคลอง
เมื่อได้มองแสนอุ่นใจ
พาลิขิตให้ก้าวไป
ทุกที่ไปได้แสงนำรักของแม่ดูแลลูก
เพียงแต่ให้กำลังใจ
เมื่อลูกร้องเรียกหา
กล่อมลูกจากภายใน
เมื่อลูกเริ่มหัดเดิน
ลูกจ๋าอย่ายอมแพ้
เมื่อลูกเติบโตขึ้น
แล้วเดินไปด้วยศรัทธา
ไม่พันผูกในสิ่งใด
ด้วยหัวใจที่นุ่มนวล
ให้ภาษาออกจากใจ
อย่าร้องให้แม่ดูแล
ไม่หมางเมินเมื่ออ่อนแอ
ยังมีแม่คอยนำพา
เจ้าจงตื่นได้เวลา
กลับคืนมาเดินด้วยใจธรรมชาติงดงาม
* ดวงอาทิตย์เริ่มจับขอบฟ้า
ลมพัดโชยชั่งสมฤดี
มวลดอกไม้ก็เริ่มเบ่งบาน
หมู่นกกาบินร่อนสุขสม
โอวิหคดูชั่งสุขใจ
ดูเจ้าบินแล้วชั่งสุขสม
ดูหมู่ปลาในสายนที
มันแหวกว่ายแล้วชั่งสุขสม
** เราร่วมใจปกป้องมันไว้
ปรากฏการณ์เรือนกระจกไม่มี
ในพนาดูเขียวขจี
ในนทีมีสีน่าชม
ในสายธารเห็นปลาน่าชม
ชั่งรื่นรมย์จริงนะเจ้าเอย *
ไม่มีใครทำให้ตรอมตรม
ชั่งน่าชมนะเจ้านกกา *
น่ายินดีเมื่อได้มาชม
ดูน่าชมนะเจ้าปลาเอย *
อาหารใจประโยชน์มากมี
โลกสาดสีธรรมชาติงดงาม **โลกใบเล็ก
บนโลกใบเล็ก ๆ
มีสุขทุกเวลา
ไม่มีเรื่องวิวาท
สร้างสรรค์สายสัมพันธ์
เป็นดั่งพี่และน้อง
ทุกสิ่งจากวาจา
อ่อนหวานด้วยความรัก
เชื่อฟังสร้างสายใย
เรียบง่ายมีระเบียบ
พร้อมปรับไม่วกวน
ประดุจเด็กไร้เรียงสา
หนึ่งภาษาเข้าใจกัน
ให้โอกาสไร้ผูกพัน
เข้าใจกันมีเมตตา
ไม่เรียกร้องสร้างศรัทธา
คือภาษาของจิตใจ
ทั่วพร้อมพักสะอาดใส
ให้อภัยกับทุกคน
สร้างความเงียบสำรวจตน
คืออดทนทุกเวลาสำนึกดวงวิญญาณ
เมื่อไร้สุขภายใน
หาสุขภายนอกมา
บุคคลสถานการณ์
สร้างสิ่งให้สับสน
สำนึกดวงวิญญาณ
ไร้ร่างรูปนามมี
ไม่ต้องกลัวเขาว่า
มีสุขด้วยการให้
ต้องชอนไชขาดศรัทธา
ขาดคุณค่าภายในตน
เป็นตัวมารมาผจญ
วกวนทุกนาที
ให้ความสุขเพิ่มทวี
สร้างวิถีไม่อ่อนไหว
เฝ้ารักษาจิตเราไว้
สำนึกได้ทุกนาที


สุริยา-จันทรา-ดวงดาว
เมื่อสุริยะลับลาจากไป
ไม่สิ้นหวังเพราะแสงจันทร์เข้าคืบคลาย
แสงจันทร์ส่องผ่านหน้าต่างของชีวิต
แสงสะท้อนของจิตใจให้ได้ยล
อีกหมู่ดาวเรียงร้อยล้อมแสงจันทร์
ทุกชีวิตยามค่ำคืนได้อุ่นไอ
อันเบื้องหลังของวงจรกาลเวลา
เกิดกลางวันกลางคืนเกิดโมงยาม
สุริยะเมล็ดของชีวิต
จันทรสะท้อนแสงสู่ชีวัน
แสงสดใสลับลาเลือนหาย
คือความหมายว่าโลกไม่มืดมน
อย่าได้คิดว่าชีวิตจะสับสน
ให้ทุกคนมองความงามสู่ภายใน
สร้างและสรรค์ความงามให้สดใส
พาก้าวไปสู่จุดหมายที่ปลายทาง
สุริยาทอแสงทุกรุ่งสาง
เกิดความงามสู่ดวงดาวและแสงจันทร์
ส่องทั่วทิศทุกที่สร้างสีสัน
ไห้สุขสันต์แล้วแบ่งปันทุกชีวี


ยามเช้าตรู่
เสียงไก่ร้องยามเช้าตรู่
ตื่นจากฝันเร็วไว
ความคิดเริ่มเคลื่อนไหว
ลุกขึ้นก้าวเดินต่อ
แสงอาทิตย์ส่องเรืองเรื่อ
ส่องชี้ทางผู้ยากไร้
ก้าวเดินไปข้างหน้า
ไปทุกที่ไม่หยุดนิ่ง
แสงสว่างแห่งความรู้
ท่านลงมาบอกด้วยใจ
ก้าวเดินด้วยความสุข
ไร้สิ่งใดมาอำพาง
เฝ้าปลุกผู้คนหลับไหล
ชีวิตใหม่ยังเฝ้ารอ
มองออกไปไม่ย่อท้อ
ดุจดินสอลากต่อไป
สัญญาณเพื่อเริ่มวันใหม่
ก้าวเดินไปไม่ประวิง
แสงนำพาสู่ความจริง
ไม่ท้วงติงสิ่งใด ๆ
จากผู้อยู่ในแดนไกล
ให้ก้าวไปอย่างถูกทาง
แสนสนุกไม่จืดจาง
รู้ละวางทางไร้คุณ


สายตา
สายตาที่สูงส่ง
มองเห็นแต่ความใส
คุณธรรมทุกคนมี
ใช้มากไม่อับจน
คุณธรรมให้แต่สุข
แม้มายามาราวี
เห็นแต่สิ่งมีค่า
รักเคารพได้ทันใด
เห็นได้ตรงจากภายใน
ภายในใจแต่ละคน
แต่ละสีไม่ปะปน
มากมายล้นมากมั่งมี
เฝ้าปลดทุกข์ได้ทวี
เฝ้าทำดีจากหัวใจ
คือภาษาจากภายใน
ไม่อ่อนไหวทุกเหตุการณ์ปาก
ปากมีไว้เจรจา
ไม่ก้าวร้าวรุนแรงไป
ทุกคนไม่อยากทุกข์
ทุกถ้อยคำนำพาผล
จงเฝ้าให้แต่พร
ให้สุขด้วยถ้อยคำ
ถ้าหากเกิดความโกรธ
สงบอยู่ภายใน
เมื่อชี้โทษผู้อื่น
กฎแห่งกรรมจำมั่นคง
ให้สุขกับผู้อื่น
จงให้พรจากจิตใจ
เฝ้านำพาแต่สุขใจ
กระทบใจกับผู้คน
อย่าเฝ้าปลุกทุกข์ให้ยล
ให้หลุดพ้นหรือจองจำ
เปรียบเกสรที่หวานฉ่ำ
แล้วจะนำให้สุขใจ
อย่าได้โทษผู้อื่นไป
แล้วละลายความโกรธลง
คือการยืนหลงทะนง
สงบลงได้ทันใด
จะกลับคืนสู่ภายใน
อนาคตไซร้ดุจเทวาสมองของนางฟ้า
เทวดาผู้เป็นแสง
โบยบินด้วยความรัก
สมองของนางฟ้า
หล่อเลี้ยงทุกผู้นาม
สมองของนางฟ้า
ไม่เคยคิดเคืองขุ่น
สมองของนางฟ้า
ไม่เคยคิดสงสัย
สมองของนางฟ้า
เข้มแข็งและสร้างสาน
สมองของนางฟ้า
อ่อนหวานให้ได้ยล
สมองของนางฟ้า
ทั้งครอบครัวทุกเวลา
อยู่แอบแฝงไร้น้ำหนัก
พร้อมพลีภัคดิ์สิ่งดีงาม
ให้เยียวยาทั่วเขตขาม
ไร้คำถามยามให้คุณ
ทุกเวลาเฝ้าเกื้อหนุน
จะขาดทุนหรือกำไร
ให้สายตาอันกว้างไกล
หรือติดใจอดีตกาล
ไม่อ่อนล้าใช้ยาวนาน
เฝ้าบันดาลจิตใจคน
ให้เริงร่าได้ทุกหน
น่ารักจนสุดนำพา
เฝ้าให้ยาเพื่อรักษา
ไม่นำพาเพียงเพื่อตน


เทวดา-นางฟ้า
เทวดาผู้เป็นแสง
โบยบินด้วยความรัก
ความคิดไม่แตกต่าง
เพียงหนึ่งไม่มีสอง
อิสระจากโลกเก่า
เปลี่ยนแปลงสิ่งไม่ดี
มั่นคงไม่ไหวหวั่น
ทุกท่วง ท่ากระทำ
มีอำนาจปกครองตน
รับศรีมัทขจัดปัญหา
อยู่แอบแฝงไร้น้ำหนัก
ผู้เป็นหลักในยุคทอง
รู้ละวางอย่างสอดคล้อง
สายตามองแต่สิ่งดี
นิสัยเก่าสร้างวิถี
ให้มีสีคุณธรรม
ไม่ดื้อรั้นเป็นผู้นำ
เฝ้าจดจำแต่บาบา
ไร้กังวลสิ่งเข้ามา
เป็นเทวาผู้ให้พรหยุด
หยุดความรุนแรง
มาร่วมสร้างสรรค์
* กลับมาเคารพ
กลับมารู้จัก
หยุดรุนแรงทางเพศ
หยุดรุนแรงจิตใจ
หยุดการเอาเปรียบ
หยุดการห้ำหั่น
หยุดการฆ่าฟัน
สายสัมพันธ์ของจิตใจ
กลับมาให้ความรัก
การแบ่งปันแต่สิ่งที่ดี
หยุดรุนแรงร่างกาย
หยุดเสียทีอย่าให้มี (*)
หยุดการแข่งขัน
เริ่มใหม่กันตั้งแต่วันนี้ (*)รับฟังกัน
จงฟังเสียงภายใน
เพื่อหยุดความสับสน
ทุกคนแตกต่างกัน
ความคิดจึงมากมาย
เจรจาและรับฟัง
ทุกคนรับแบ่งปัน
เรามีวัฒนธรรม
ให้สันติเสมอ
จากหัวใจของทุกคน
ให้อยู่บนประชาธิปไตย
ในสีสันที่หลากหลาย
แต่สุดท้ายต้องฟังกัน
ไม่เสียงดังหรือผูกพัน
สร้างสัมพันธ์ฉันและเธอ
ที่เลิศล้ำไม่พร่ำเพ้อ
ฉันและเธอมีสุขใจ


รางวัลของชีวิต
ทุกย่างก้าวของฉัน
และทุก ทุกความคิด
ฉันเคลื่อนไปข้างหน้า
ไม่ว่าอยู่หนใด
คือรางวัลของชีวิต
พาดวงจิตฉันเคลื่อนไป
ด้วยสายตาอันกว้างไกล
พาหัวใจไปด้วยกัน


ทำตนให้มีค่า
อย่าคิดว่าจะรวย
อย่าคิดหาใครเป็นที่พึ่ง
ชีวิตเป็นของท่าน
ความภูมิใจที่ได้มา
ทำตนให้มีค่า
ท่านมีสิทธิได้ทุกคน
ถ้าร่ำรวยภายนอก
คุณธรรมนำความดี
ทุกคนต้องทำกรรม
อดีตนำพาสู่ผล
ปัจจุบันนั้นกำหนด
จงเริ่มแต่วันนี้
หวังถูกหวยรางวัลที่ 1
หรือดูดดึงใครเข้ามา
จงสร้างสรรค์ไม่สร้างปัญหา
เกิดจากค่าภายในตน
จะนำพาไม่อับจน
ซึ่งหนทางยังมากมี
ไม่ได้บอกว่าค่ามี
ให้เกิดสีภายในตน
ขอให้จำอย่าปะปน
ให้ทุกคนจนหรือมี
อนาคตได้ทันที
คือทำดีด้วยตนเอง


มีแสงบนท้องฟ้า
ยังมีแสงบนท้องฟ้า
ก้าวเดินอย่างมั่นใจ
ไม่มีสิ่งหลอกลวง
มองตรงสิ่งควรจำ
อุปสรรคจะต้องมา
เป็นสิ่งพาเพลิดเพลิน
ทุกชีวาต้องเคลื่อนไหว
ได้อุ่นไอจากแสงนำ
หรือมีห่วงให้ตอกย้ำ
แล้วจะนำเราก้าวเดิน
คือเวลาต้องเผชิญ
ไม่ขาดเกินได้กำไร


ฉันคือจิตไร้ตัวตน
เสียงอื้ออึงรถรา
ทุกเวลาไม่แหนงหน่าย
เสียงอื้ออึงจากภายใน
หากเรารู้ในความจริง
ฉันคือจิตไร้ตัวตน
ไม่ได้มาเพื่อตักตวง
ฉันนั้นคือผู้ให้
ให้ความรักได้มากล้น
เร่งกันมามากมาย
พาหัวใจไม่หยุดนิ่ง
ฉันคือใครรู้ยากยิ่ง
ไม่แอบอิงสิ่งหลอกลวง
ไม่วกวนไม่มีห่วง
หรือคิดขวางกับผู้คน
ความสุขไปให้ได้ยล
หยุดสับสนทุกหนทาง


เพียง 1 นาที
สงบหนึ่งนาที
สร้างสุขได้ทั้งวัน
สงบเติมพลัง
ขึ้นไปไม่รอรี
กดปุ่มเปิดสำนึก
หยุดสำนึกร่างกาย
เคลื่อนสู่แดนสงบ
รับพลังเข้าสู่ตน
ลงมากลับสู่ร่าง
ปิดสวิตข์ได้ทันใด
เดินด้วยความคิดใหม่
ทุกสิ่งพาโน้มนำ
ประโยชน์มีเกินรำพัน
อีกสิ่งสานสัมพันธ์ดี
ยืนหรือนั่งทุกวิธี
สู่วิถีอันสุขใจ
สู่ความลึกเข้าข้างใน
สู่จิตใร้ซึ่งตัวตน
หยุดการลบหยุดวกวน
จนเปึ่ยมล้นเกิดอิ่มใจ
สู่หนทางเคลื่อนไหวไป
แล้วเคลื่อนไปสู่กระทำ
ที่สดใสที่สุขล้ำ
ให้จดจำสิ่งที่ดี


การเรียนและการสอน
เป็นนักเรียนหมั่นเรียนรู้
วิเคราะห์และเปรียบเปรีอย
เฝ้าพิจารณา
สร้างปัญญาดุจแสงเทียน
อนาคตมาเป็นครู
ประสบการณ์คือผล
อย่าได้อยู่อย่างนิ่งเฉย
ไม่ละเลยการเล่าเรียน
มองปัญหาด้วยความเพียร
แล้วจึงเขียนชีวิตตน
เป็นผู้รู้คอยสอนคน
พาสุขล้นทุกคนเอย