ขอให้ท่านมีความสุขกับการอ่านบทกลอนที่ผมได้แต่งขึ้น ถ้าบทใดท่านรู้สึกขัดแย้งให้เปิดใจให้กว้างจะทำให้ท่านสบายใจขึ้น หรือหยุดอ่าน แล้วเลือกอ่านเฉพาะบทที่ทำให้ท่านมีความสุขเท่านั้น ผมต้องการให้ท่านผู้อ่านมีความสุข
บทกลอนส่วนมากได้ถูกตีพิมพ์ในหัวบทความที่ผมเขียนในหนังสือ Internet Intranet อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ฉบับที่ 9 จนถึงปัจจุบัน

สาระส่วนใหญ่ได้มาจาก

บราห์มา กุมารี มหาวิทยาลัยทางจิตของโลก

back home