ความรู้ คือวิชาที่เน้นเรื่องของความรู้ ว่าฉันคือใคร ใครคือพ่อที่แท้จริงของฉัน ฉันมาจากใหน และกำลังจะไปใหนโยคะ คือวิชาที่เน้นการเชื่อมต่อกับดวงวิญญาณสูงสุดงานรับใช้ คือวิชาที่เน้นเรื่องการทำงานรับใช้ช่วยเหลือ ทำให้ผู้อื่นได้รับความสงบ-สุขที่แท้จริง ด้วยความรู้ทางจิตคุณธรรม คือวิชาที่เน้นการนำความรู้ทางจิตมาใช้ในทางปฎิบัติในชีวิตประจำวัน---------------- กลับไปสู่หน้าแรก -----------------