ยุคเงิน (เตตรายุค) ยุคแห่งการเสื่อมถอย

วงจรหมุนไปเรื่อยๆ ดวงวิญญาณก็เคลื่อนไปสู่ฉากที่แตกต่างกัน จากยุคทอง เข้าสู่ยุคเงิน ความเป็นสวรรค์ยังคงอยู่ อาณาจักรเดียว ศาสนาเดียว กฎหมายเดียว แต่เนื่องจากดวงวิญญาณผ่านการเกิดหลายๆครั้ง ทำให้ค่อยๆสูญเสียพลังงานและอำนาจพื้นฐานไป จากสภาพที่สมบูรณ์ 100% ลดลงเหลือแค่ 80% ทั้งยุคทองและยุคเงินเปรียบเหมือนเวลากลางวัน ของดวงอาทิตย์มีแสงสว่าง เป็นเวลาที่ดวงวิญญาณรู้จักลักษณะที่แท้จริงของตนเอง ในยุคทองนั้นดวงวิญญาณมีความบริสุทธิ์ เช่นทองคำซึ่งเป็นโลหะที่ไม่เปลี่ยนสภาพ เมื่อถูกกระทบจากสิ่งภายนอก ไม่ว่าน้ำ ลม หรืออากาศ ทองคำคงอยู่อย่างไม่มีอะไรเจือปน เช่นเดียวกับดวงวิญญาณในระยะแรกบนเวทีโลก ที่ไม่ได้รับการกระทบจากสิ่งภายนอกใดๆ ดวงวิญญาณเป็นนายควบคุมสถานการณ์ของตนเอง จนกระทั่งถึงยุคเงินพลังลดหายไป เช่นเดียวกับเงินที่หมองมัวลงเมื่อเวลาผ่านไป

ราม-สีดา ผู้ปกครองในยุคเงิน ยังคงได้รับการยกย่องจนกลายมาเป็นตำนานในรามเกียรติ์ ซึ่งเป็นเรื่องราวที่ได้รับความนิยมจนกระทั้งทุกวันนี้ (ในภาพการถืออาวุธหมายถึง มีการสู้รบกับกิเลสตัวเอง เขาต้องใช้พลังมากขึ้นจึงจะได้รับชัยชนะ)
กลับไปที่วงจรชีวิตอมต 5000 ปีของข้าพเจ้า
back to Main