เพลงเหล่านี้ได้แต่งเอง เล่นเองและร้องเอง และบางเพลงมีน้อง ๆ มาช่วยร้อง พวกเราไม่ได้เป็นมืออาชีพ ฟังแล้วอาจจะไม่ถูกใจบางท่าน แต่พวกเราก็ทำด้วยใจ หวังว่าผู้อ่านคงเข้าใจ ถ้า download ไปฟังแล้วไม่ชอบก็ลบทิ้งได้ครับ หรืออาจจะเลือกเฉพาะเพลงที่ชอบก็ได้ ท่านอาจจะเอาไปใช้ส่วนตัวได้ แต่ถ้านำไปใช้ในที่สาธารณะกรุณาแจ้งมา ที่นี่ จะเป็นพระคุณยิ่ง

ท่านสามารถ vote ถึงความไพเราะของเพลงได้ที่ช่องด้านหลัง (เพื่อแนะนำผู้เข้ามาฟังครั้งแรกจะได้เลือกฟังได้ตามความไพเราะ)

ลำดับชื่อเพลงไฟล์เพลงเนื้อเพลงผลคะแนน votevote คะแนนตรงนี้
1.9 พลัง
เนื้อเพลง
แย่มาก 25
ไม่ดี 6
พอใช้ 10
ดี 22
ดีมาก 103
2.อมฤตเวลา
เนื้อเพลง
แย่มาก 0
ไม่ดี 3
พอใช้ 5
ดี 4
ดีมาก 40
3.เทวดา-นางฟ้า
เนื้อเพลง
แย่มาก 4
ไม่ดี 5
พอใช้ 3
ดี 1
ดีมาก 24
4.กลับมาเป็นของพ่อ
เนื้อเพลง
แย่มาก 1
ไม่ดี 3
พอใช้ 1
ดี 2
ดีมาก 11
5.ผูกสายใย
เนื้อเพลง
แย่มาก 1
ไม่ดี 1
พอใช้ 3
ดี 0
ดีมาก 12
6.วงจรละครโลก
เนื้อเพลง
แย่มาก 2
ไม่ดี 1
พอใช้ 1
ดี 1
ดีมาก 10
7.ยุคบรรจบพบกัน
เนื้อเพลง
แย่มาก 0
ไม่ดี 1
พอใช้ 0
ดี 0
ดีมาก 6
8.ความร่วมมือ
เนื้อเพลง
แย่มาก 1
ไม่ดี 0
พอใช้ 1
ดี 1
ดีมาก 3
9.สายตาที่สูงส่ง
เนื้อเพลง
แย่มาก 2
ไม่ดี 0
พอใช้ 0
ดี 1
ดีมาก 20
10.ดวงวิญญาณอันเสรี
เนื้อเพลง
แย่มาก 0
ไม่ดี 0
พอใช้ 1
ดี 1
ดีมาก 10
11.ใจกว้าง
เนื้อเพลง
แย่มาก 2
ไม่ดี 1
พอใช้ 1
ดี 1
ดีมาก 5
12.ยุคทอง
เนื้อเพลง
แย่มาก 2
ไม่ดี 1
พอใช้ 1
ดี 0
ดีมาก 8
13.ความสอดคล้องปรองดอง
เนื้อเพลง
แย่มาก 1
ไม่ดี 0
พอใช้ 0
ดี 0
ดีมาก 8
14.ฉันคือดวงวิญญาณ
เนื้อเพลง
แย่มาก 0
ไม่ดี 0
พอใช้ 3
ดี 2
ดีมาก 13
15.ความรัก
เนื้อเพลง
แย่มาก 2
ไม่ดี 1
พอใช้ 4
ดี 1
ดีมาก 9
16.ฉันรักบาบา
เนื้อเพลง
แย่มาก 2
ไม่ดี 0
พอใช้ 0
ดี 1
ดีมาก 42
17.ฉันรักมัดดุบัน
เนื้อเพลง
แย่มาก 0
ไม่ดี 0
พอใช้ 0
ดี 0
ดีมาก 7
18.แม่
เนื้อเพลง
แย่มาก 0
ไม่ดี 0
พอใช้ 0
ดี 2
ดีมาก 10
19.ปาก
เนื้อเพลง
แย่มาก 0
ไม่ดี 0
พอใช้ 0
ดี 1
ดีมาก 5
20.เมอร์ลี
เนื้อเพลง
แย่มาก 0
ไม่ดี 0
พอใช้ 0
ดี 0
ดีมาก 6
21.ธรรมชาติงดงาม
เนื้อเพลง
แย่มาก 0
ไม่ดี 0
พอใช้ 1
ดี 0
ดีมาก 15
22.ยังจำได้ไหม?
เนื้อเพลง
แย่มาก 1
ไม่ดี 0
พอใช้ 0
ดี 0
ดีมาก 12
23.สิทธิและศักดิ์ศรี
เนื้อเพลง
แย่มาก 0
ไม่ดี 0
พอใช้ 1
ดี 0
ดีมาก 5
24.ดอกกุหลาบ
เนื้อเพลง
แย่มาก 0
ไม่ดี 0
พอใช้ 0
ดี 0
ดีมาก 11
25.โอ สันติ
เนื้อเพลง
แย่มาก 2
ไม่ดี 0
พอใช้ 0
ดี 2
ดีมาก 7
26.รู้คิด
เนื้อเพลง
แย่มาก 1
ไม่ดี 0
พอใช้ 0
ดี 0
ดีมาก 5
27.โลกใบเล็ก
เนื้อเพลง
แย่มาก 1
ไม่ดี 0
พอใช้ 0
ดี 0
ดีมาก 9
28.หยุด
เนื้อเพลง
แย่มาก 0
ไม่ดี 0
พอใช้ 2
ดี 1
ดีมาก 19


สาระส่วนใหญ่ได้มาจาก
บราห์มา กุมารี มหาวิทยาลัยทางจิตของโลก

back home