อาณาเขตสูงสุด โลกของดวงวิญญาณ

เหนือวัตถุธาตุทั้ง 5 ของระบบสุริยะจักรวาล เป็นโลกของแสงสีแดงทอง แสงนี้คือธาตุที่ 6 ซึ่งในพระเวทและคัมภีร์ศาสนาของอินเดียมีชื่อเรียกว่า 'พราห์ม' ซึ่งนักบวชนักบุญมากว่าร้อยคน ได้มีความคิดว่าพราห์มคือเป้าหมายสุดท้ายของดวงวิญญาณ คือเมื่อดวงวิญญาณถึงสภาพเช่นเดียวกับการอยู่บนโลกของดวงวิญญาณนี้แล้ว เขาจะได้รับการหลุดพ้นในชีวิต อาณาเขตนี้ไม่ได้เป็นเพียงที่อยู่อาศัย แต่เป็นบ้านที่แท้จริง มันเป็นบ้านของครอบครัวดวงวิญญาณ เมื่อเราทั้งหมดอยู่ในรูปของเมล็ด เราจะอยู่ที่นี่กับพระเจ้า พ่อ ชีวา หรือดวงวิญญาณสูงสุด บ้านของเราถูกสร้างขึ้นจากแสง แสงสีแดงทองนั้นไม่สามารถเปรียบได้กับแสงอื่น ๆ ใดที่เราเห็นรอบ ๆ ตัวเรา ทุกคนที่ได้รับนิมิตของแสงขณะยังคงอยู่ในร่างของเขา สามารถอธิบายถึงสถานที่ ที่เป็นเช่นมหาสมุทรแห่งความรัก ความปิติ และแสง... นี้ได้ดี
โอมชานติ (ฉันคือดวงวิญญาณที่สงบ)