ฉันกำลังจะไปไหน?
โลกวิญญาณ


ยุคเชื่อมต่อระหว่างโลกเก่าและโลกใหม่
ชีวิตของฉันเดินทางมาทั้ง 5 ยุค คือยุคทอง ยุคเงิน ยุคทองแดง และยุคเหล็ก ทั้ง 4 ยุคนี้มีช่วงเวลา 1250 ปี ส่วนยุคเพชรนั้นมีช่วงเวลาเพียง 100 ปี ตอนนี้ก็เข้ามา ปีเท่านั้นที่ฉันจะได้ไปอยู่ในยุคทอง แต่ก่อนถึงยุคทองนั้น โลกที่ข้าพเจ้าอยู่นี้จะต้องเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่มาก คือเมื่อดวงวิญญาณทั้งหมด 5500 ล้านดวงวิญญาณลงมาจากโลกวิญญาณหมด จะเกิดการทำลายล้างขึ้น และทุกคนต้องกลับไปสู่โลกวิญญาณเพื่อพักผ่อน ส่วนโลกใบนี้ จะถูกปล่อยให้มันกลับคืนสู่ความสมบูรณ์อีกครั้งหนึ่ง และแล้วดวงวิญญาณจึงเริ่มลงมาเล่นบทบาทบนโลกอีกครั้งหนึ่งได้ในยุคทอง

back to Main